ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – FASHION BRIDES

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

1. 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την συμπλήρωση αυτής της φόρμας και για να ζητήσετε ραντεβού, σας πληροφορούμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας της ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΖΗΣ. ΜΑΡΙΑ (FASHION BRIDES), εταιρεία με έδρα την πόλη των Σερρών, οδός 10ης Μεραρχίας 119 και ΑΦΜ 057240830

1. 2. ΣΚΟΠΟΙ

Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τη διαχείριση του ραντεβού στο κατάστημά μας και για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με το ραντεβού, με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων email, τηλεφωνικής κλήσης, SMS ή οποιοδήποτε άλλο μέσο για τον σκοπό αυτό (όπως και άμεσα μηνύματα).

Έτσι και εφόσον έχουμε τη συγκατάθεσή σας με το να σημειώσετε στο ανάλογο κουτάκι στη φόρμα, μπορούμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για να:
– Στείλουμε το ενημερωτικό δελτίο της FASHION BRIDES το οποίο θα ανταποκρίνεται πάντα στις ανάγκες σας.
– Στείλουμε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικές με την FASHION BRIDES, όπως έρευνες, προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, κλπ.

Όλα τα ενημερωτικά δελτία ή εμπορικές ανακοινώσεις θα γίνονται από την FASHION BRIDES – ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΖΗΣ. ΜΑΡΙΑ., ως υπεύθυνη εταιρεία για διαφήμιση και επικοινωνία της εταιρείας.

Επίσης, όλες οι ανακοινώσεις μπορεί να προσαρμοστούν ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των χρηστών, είτε με βάση τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητήσατε, είτε με βάση τα δεδομένα που μπορούμε να αποκτήσουμε από την περιήγηση, το ενδιαφέρον για συγκεκριμένο περιεχόμενο ή την αντίδραση στις ενημερώσεις μας, κ.ά.

Αυτή η προσωποποίηση γίνεται σχετικά αυτόματα, καθώς η FASHION BRIDES δεν καθορίζει τις παραμέτρους, αλλά είναι η τεχνολογική πλατφόρμα αυτή που δημιουργεί το προφίλ χρήστη. Δεν αποστέλλουμε γενικές κοινοποιήσεις που δεν είναι κωδικοποιημένες όπως αναφέρεται παραπάνω, καθώς πιστεύουμε ότι ενδιαφέρει τόσο τη FASHION BRIDES όσο και το χρήστη να στέλνουμε και να λαμβάνουμε σχετικές πληροφορίες και άλλωστε η κωδικοποίηση δεν αλλάζει τον αριθμό λαμβανόμενων μηνυμάτων, αλλά μόνο το περιεχόμενό τους. Έτσι, αν οποιοσδήποτε χρήστης δεν θέλει να υποστεί κωδικοποίηση, παρακαλούμε να μην εγγραφεί στις κοινοποιήσεις της FASHION BRIDES.

1. 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα σας δεν θα παραχωρηθούν, νοικιαστούν ή δοθούν με άλλο τρόπο σε τρίτους, εκτός από σε παρόχους υπηρεσιών της FASHION BRDES, οι οποίοι προσφέρουν συγκεκριμένες δραστηριότητες για την εταιρεία (πχ, αποστολή ενημερωτικών δελτίων, μάρκετιγκ ή εξυπηρέτηση πελατών, αποθήκευση ή επεξεργασία δεδομένων ή βάσεις δεδομένων), αλλά σε καμία περίπτωση για αυτοσκοπούς.

Χωρίς να θέτει σε αμφισβήτηση τα παραπάνω, τα δεδομένα σας μπορεί να ανακοινωθούν ή να παραχωρηθούν στo κατάστημα όπου έχετε ραντεβού και μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας εταιρείας της FASHION BRIDES σε περίπτωση καταστημάτων της ίδιας εταιρείας ή διαφορετικών εταιρειών (πχ. για franchise ή χονδρική πώληση, τα οποία τα διαχειρίζονται τρίτοι). Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχουν οι βασικές πληροφορίες τρίτων στη φόρμα. Οι τρίτοι θα επεξεργαστούν τα δεδομένα σας μόνο για τη διαχείριση της αίτησής σας για ραντεβού, αλλά στο κατάστημα μπορεί να σας ζητηθεί να συμφωνήσετε με περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων.

1. 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Όλα τα δεδομένα που μας δίνετε ή τα οποία μπορούμε να λάβουμε μέσω των Υπηρεσιών που προσφέρουμε θα αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης για μέγιστο χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την τελευταία επίσκεψη σε οποιοδήποτε κατάστημα της FASHION BRIDES, παρουσία σε εκδήλωση, ή οποιαδήποτε αίτηση στην ιστοσελίδα ή στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ανάμεσα σε άλλα.

Επίσης, αν έχετε εγγραφεί στις εμπορικές μας ανακοινώσεις, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας μέχρι η FASHION BRIDES να θεωρήσει ότι, με οποιοδήποτε μέσο που διατίθεται ανάλογα με τη διαθέσιμη τεχνολογία κάθε στιγμή δεν έχει πια ενδιαφέρον για τα προϊόντα της. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή σας σε οποιαδήποτε στιγμή στέλνοντας ένα μήνυμα στο info@fashionbrides.gr

Αφού ολοκληρωθεί η περίοδος που αναφέρει η πρώτη παράγραφος του κειμένου, δηλαδή πέντε (5) έτη, ή όταν λάβουν χώρα κάποιες από τις συνθήκες της δεύτερης παραγράφου, η εταιρεία μας θα διατηρήσει τα στοιχεία σας την απαραίτητη χρονική περίοδο για να τηρήσει τις νομικές της υποχρεώσεις. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η περίοδος, τα δεδομένα θα παραμείνουν ανώνυμα για στατιστικούς σκοπούς ή έρευνας αγοράς, αν είναι δυνατό, ή θα είναι μπλοκαρισμένα προς συμμόρφωση με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση της εταιρείας μας.

1. 5. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Σε οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να προβάλετε ένσταση με τα παραπάνω χωρίς καμία επίπτωση στη συνθήκη πελατειακής σχέσης συμβολαίου με την εταιρεία μας.

Λάβετε υπόψη ότι αν κατά τη διάρκεια επίσκεψής σας σε οποιοδήποτε κατάστημα δώσατε επιπρόσθετα δεδομένα σε οποιαδήποτε εταιρεία η οποία δεν ανήκει στην FASHION BRIDES, θα πρέπει να ασκήσετε δικαιώματα ενώπιόν της σχετικά με τις πληροφορίες, σύμφωνα με τον κανονισμό, που θα πρέπει να σας δοθούν τη στιγμή παραχώρησης των δεδομένων.

Επίσης, θα μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα πρόσβασης, αλλαγής, αφαίρεσης, περιορισμού ή μεταφοράς, σε σχέση με τα δεδομένα που προσφέρατε στην εταιρεία μας μέσω γραπτής επικοινωνίας μαζί μας στη διεύθυνση 10ης Μεραρχίας 119 Σέρρες, Τ.Κ. 62125 ή με email στο info@fashionbrides.gr

Επίσης, μπορείτε να υποβάλετε ένσταση ενώπιον της αρμόδιας Ελεγκτικής αρχής αν πιστεύετε ότι η εταιρεία μας διαχειρίστηκε τα δεδομένα σας αντίθετα με την παρούσα Πολιτική περί προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό της Ε.Ε. 2016/679 και τις διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής νομοθεσίας.

Μπορούμε να ζητήσουμε έγγραφα ταυτοποίησης για να επεξεργαστούμε την αίτησή σας, εφόσον το απαιτεί ο τοπικός ισχύων κανονισμός.