Στη Fashion Brides wedding dresses λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την ασφάλεια τόσο των επισκεπτών, όσο και του προσωπικού μας, επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες αποστείρωσης με τη χρήση ακτινοβολίας UVC, μίας τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για την αποστείρωση ιατρικών εργαλείων και χώρων, εξασφαλίζουμε τη μέγιστη δυνατή απολύμανση των νυφικών, του αέρα αλλά και των αντικειμένων στο χώρο μας.

espa banner